Aktualności

Relacja z „Sekretów zabytków” w Trybszu i Nowej Białej

W ramach XII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, 14 maja w Trybszu i 15 maja w miejscowości Nowa Biała przeprowadziliśmy kolejne warsztaty dla dzieci zatytułowane Spiskie puzzle.

Pierwszą część warsztatów stanowiła prezentacja poświęcona bogatej historii Spisza i związanej z nią różnorodności kulturowej tego regionu. Podczas prezentacji dyskutowaliśmy z uczestnikami na temat naszego postrzegania innych ludzi, zwłaszcza przedstawicieli innych kultur i tradycji. Pomocą w dyskusji stało się ćwiczenie, podczas którego uczestnicy otrzymali różne pudełka. Jedne były kolorowe i pięknie zdobione, inne zwyczajne, szare, a jeszcze inne obdarte, wręcz brzydkie. W każdym pudełku były umieszczone inne, mniejsze pudełeczka. Uczestnicy mieli okazję przekonać się, że w niektórych pięknie zapakowanych pudełkach nie kryło się nic ciekawego, wręcz przeciwnie – bywały one puste lub kryły w sobie na przykład śmieci. Z kolei w brzydkich pudłach często znajdowali ukryte pod wieloma warstwami opakowań skarby: kolorowe kamyki, kwiaty, muszelki. Ćwiczenie obrazowało częsty błąd poznawczy, jaki popełniają ludzie w kontaktach między sobą, ale także pokazywało, jak skomplikowanym, a jednocześnie fascynującym procesem jest poznawanie drugiego człowieka.
W kolejnej części warsztatów koncentrowaliśmy się już na zadaniu plastycznym: każdy z uczestników otrzymał swój kawałek ziemi w postaci dużego puzzla z pianki. Przy pomocy gliny, sznurków, patyczków i drutów stworzone zostały niesamowite krainy, których mieszkańcy, klimat, roślinność znacznie się od siebie różniły. W dalszej części warsztatów znaleźliśmy się w wyimaginowanej Krainie Mgieł, skąd rozpoczął podróż nasz główny bohater, Jozik. Niezwykłe przygody (opowiedziane przez dzieci), których doświadczył na każdej z wysp, przyczyniły się nie tylko do wzbogacenia jego osobowości, zyskał on również nowych przyjaciół i zrozumiał, jak ważną rzeczą jest współpraca. Krainy połączyły się, tworząc historyczny Spisz. Kolejnym zadaniem była dekoracja papierowych łódek, posłużyły nam ku temu specjalne szablony przedstawiające spiskie ornamenty. Tak powstały nietypowe pocztówko-łódki, których zaszyfrowaną w postaci znaku treść poniosły wody: w Trybszu – Trybskiej Rzeki, a w Nowej Białej – płynącej niedaleko szkoły rzeki Białki. W Nowej Białej oprócz Spiskich puzzli zrealizowaliśmy też warsztat Fabryka koszulek. Każde z dzieci wycięło dla siebie według szablonu koszulkę, którą mogło w dowolny sposób ozdobić, używając spiskich wzorów. Na każdej z koszulek znalazły się również litery, których sens objawił się nam w momencie zawieszenia koszulek na wspólnym sznurku. Mogliśmy z nich odczytać nazwę Spisz zapisaną w czterech różnych językach: po polsku, słowacku, niemiecku i węgiersku. Zarówno warsztatowi Spiskie puzzle, jak i zabawie w Fabrykę koszulek towarzyszyła fantastyczna atmosfera, uczestnicy po raz kolejny zaskoczyli nas swoim zaangażowaniem i pracowitością. Mamy nadzieję, że nasza wspólna praca spowoduje, iż dzieci będą umiały spojrzeć na własny region z nieco innej perspektywy, staną się bardziej otwarte i z chęcią będą w przyszłości podejmować kontakt z osobami wywodzącymi się z innych kultur i tradycji.