Aktualności

Tworzenie marki szlaku kulturowego

Szlaki Małopolski logotyp 223 x108Aby skutecznie promować szlak kulturowy oraz jego ofertę, niezbędne jest stworzenie marki szlaku.

Marka jest narzędziem służącym do przekazania pewnej, zaplanowanej informacji (tożsamości). Marka to nazwa, termin, symbol wzór lub ich kombinacja, stworzona w celu:

  • identyfikacji produktu – znajomość marki jest uzyskiwana w procesie przekazu marketingowego oraz doświadczenia – wiedzy turystów,
  • wyróżnienia spośród konkurencji – w tym celu należy powiązać produkt z klientem, starając się dobrać cechy produktu turystycznego i ułożyć treść przekazu reklamowego, aby przyciągnąć uwagę turysty, wzbudzić zainteresowanie produktem, zachęcić do przyjazdu, a wreszcie wywołać działanie – podróż.

 

Stworzenie marki produktu turystycznego wzmacnia jego pozycję na rynku usług turystycznych:

  • rośnie świadomość i rozpoznawalność produktu (jasny, profilowany komunikat),
  • rośnie zainteresowanie turystów,
  • wzrasta grupa lojalnych turystów.

Markowy produkt turystyczny ma unikalną osobowość, coś co wyróżnia go spośród wielu innych. Więcej o marce produktów turystycznych można przeczytać na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A.

Wyrazistość szlaku kulturowego tworzona jest poprzez ofertę zwiedzania tematycznego, przeznaczonego dla pasjonatów, koneserów ściśle określonych dziedzin. Budowanie marki szlaku kulturowego polega na stworzeniu wyrazistego, nowoczesnego produktu turystyki kulturowej. Szlak powinien stać się kompleksowym produktem turystycznym, który będzie łatwo identyfikowalny dla potencjalnych turystów, będzie się wyróżniał na rynku szlaków oraz będzie reprezentował stały, wysoki poziom.

 

Współdziałanie ośrodków, instytucji, obiektów, objętych szlakiem z koordynatorem trasy powinno być jasno określone. Efektami takiej współpracy są: wysoki standard usług świadczonych w ramach funkcjonowania szlaku oraz wysoka jakość merytoryczna i graficzna.

Dodatkową ofertą łączącą poszczególne obiekty w ośrodkach i może też miejscowości jest wspólna oferta rabatowa, pozwalająca premiować turystów podróżujących szlakiem.