Aktualności

Logistyka XII MDDK. Magia liczb

Aby punkty informacyjne sprawnie funkcjonowały w czasie weekendu XII MDDK wysłaliśmy do 12 obiektów objętych tegorocznym programem:

  • 11 namiotów,
  • 27 000 przewodników,
  • 15 000 ulotek z programem,
  • 1 000 plakatów,
  • 10 000 insertów,
  • 12 pudeł z materiałami realizacyjnymi,
  • 21 zgrzewek wody mineralnej,
  • 40 paczek wydawnictw książkowych.

A także: wystawę fotografii i wystawę makatek. Wszystko to pojechało na cztery strony Małopolski wielkim autem.