Aktualności

Ankiety jako narzędzia do badań jakości usług instytucji kultury

W ramach projektu Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych realizowanego m.in. przez Związek Miast Polskich powstały 3 ankiety mogące być ciekawym narzędziem badania jakości usług świadczonych lokalnej społeczności przez instytucje kultury.

Ankiety zostały przygotowane na potrzeby Grupy wymiany doświadczeń. Jest to moduł projektu, w ramach którego przedstawiciele kilku miejscowości (samorządowcy, urzędnicy i pracownicy jednostek organizacyjnych samorządu) spotykają się regularnie na warsztatach i szkoleniach dodatkowo realizując innowacyjne przedsięwzięcia, których efekty referowane są na spotkaniach. Takim działaniem są m.in. badania jakości usług instytucji kultury. Na podstawie zrealizowanych badań i ich wyników ankiety zostały poprawione przez ekspertów projektu i w obecnej formie mogą być z powodzeniem stosowane przez instytucje kultury, takie jak:

  • biblioteki,
  • muzea,
  • ośrodki kultury.

Poniżej został przedstawiony przykładowy raport opracowany na bazie sondażu ankietowego w ośrodkach kultury, zrealizowany w ramach III Grupy wymiany doświadczeń.

Zapraszamy do wykorzystywania ankiet znajdujących się poniżej (są one do pobrania w formacie doc). Można je też zmieniać w zależności od lokalnych potrzeb. Przy realizacji badań warto pamiętać o reprezentatywności próby badawczej.

Ankieta – muzea

Ankieta – biblioteki

Ankieta – ośrodki kultury