Aktualności

SpacerowM!K. „Pierścień św. Kingi” – zapraszamy na spacer

Pierścień św. Kingi logotyp 223 x 108Projekt „Pierścień św. Kingi” był realizowany przez Małopolski Instytut Kultury oraz partnerów lokalnych – instytucje kultury, samorządy lokalne oraz przedsiębiorstwa prywatne. Celem projektu było stworzenie atrakcyjnej i ambitnej oferty turystyczno-kulturalnej skierowanej do mieszkańców Małopolski oraz turystów spoza regionu.

      Postać księżnej Kingi to symbol średniowiecznego rozkwitu Małopolski, reform i przedsięwzięć, które do dziś są widoczne w Małopolsce (np. odkrycie złóż soli kamiennej, lokacja wielu małopolskich miast). W ramach projektu odbiorcy mieli okazję wziąć udział w szeregu wydarzeń inspirowanych średniowieczem:

interaktywnych grach terenowych

    , pokazach, warsztatach i wycieczkach.

(Cytat za: oficjalną stroną projektu)

fot. arch. MIK

W ramach czwartej edycji projektu (2008 r.) powstały trasy miejskie tematycznie prezentujące dziedzictwo kulturowe ośrodków partnerskich projektu: Bochni, Starego Sącza, Krościenka n. Dunajcem, DębnaWieliczki.
Trasy te, opracowane przez wolontariuszy projektu, są propozycją spacerów po miejscowościach.

Bochnia

Stary Sącz

Krościenko n. Dunajcem

Dębno

Wieliczka

Foto: MIK