Aktualności

Podręcznik zmiany Ę

idealny dom kultury from towarzystwo inicjatyw twórczych on Vimeo.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę zrealizowało projekt badawczy Zoom na domy kultury. Diagnozował on sytuację domów kultury w województwie mazowieckim:

Po opublikowaniu raportu „Zoom na domy kultury. Diagnoza domów kultury w województwie mazowieckim” oraz zaprezentowaniu go na konferencji w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wiele osób pytało nas „co dalej?”, „co teraz zaproponujecie domom kultury?”. (źródło: Zoom na domy kultury)

Na tę potrzebę Towarzystwo odpowiedziało kontynuacją projektu w formule laboratorium zmiany:

LABORATORIUM ZMIANY z jednej strony jest projektem animacyjnym. Pomaga domom kultury zastanowić się nad misją, zdiagnozować potrzeby społeczności oraz stworzyć nowe pomysły. Z drugiej strony LABORATORIUM ZMIANY to projekt badawczy. Opisuje doświadczenia, które zgromadziliśmy, pracując z domami kultury, nazywa problemy i przeszkody, jakie napotyka ośrodek na drodze do zmiany; rekomenduje, jak pomóc im w rozwoju. (źródło: Zoom na domy kultury. Laboratorium zmiany)

W dwóch wybranych domach kultury zostały zorganizowane warsztaty twórcze poświęcone wypracowaniu zmiany w instytucji kultury (budowanie misji, diagnozowanie potrzeb społeczności, tworzenie oferty programowej). Doświadczania z tych działań zostały zebrane w kolejnym raporcie Zoom na domy kultury. Laboratorium zmiany. Publikacja ta może być ciekawą inspiracją w budowaniu strategii działań innych instytucji kultury, szczególnie w aspekcie:

  • diagnozowania potrzeb społeczności,
  • współpracy ze społecznością w budowaniu programu instytucji,
  • tworzenia instytucji partycypacyjnej (więcej).

W 2010 roku projekt Zoom na domy kultury będzie miał kolejną odsłonę pt. Zoom na Domy Kultury. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej?.