Aktualności

Kulturalna majówka w Małopolsce

XII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego
15-16 maja 2010 r.

Warsztaty, ścieżki tematyczne, wystawy, wykłady, koncerty itp. atrakcje czekają na zwiedzających podczas tegorocznych XII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Dni Dziedzictwa to jedno z największych cyklicznych wydarzeń ukazujących i promujących bogactwo kulturowe Małopolski, okazja, aby zobaczyć z bliska mało znane i często na co dzień niedostępne zabytki.


W tym roku w ramach Dni Dziedzictwa, przypadających na weekend 15-16 maja, zapraszamy do 12 miejsc znajdujących się w czterech rejonach Małopolski. Krakowie zachęcamy m.in. do wzięcia udziału w rodzinnej grze miejskiej „Reformacja w Krakowie” (kościół św. Marcina) oraz zwiedzenia dawnej lodowni miejskiej na Podgórzu i domu J. Mehoffera, gdzie przygotowano pokaz szkiców artysty do witraży katedry fryburskiej. W Jakubowicach (trasa północno-wschodnia) zapraszamy do renesansowego dworu, którego obecni właściciele, oprowadzając po jego wnętrzach, opowiedzą o historii tego miejsca i dziejach kolejnych gospodarzy. Na tej samej trasie, w Goszycach na zwiedzających także czekają opowieści o mieszkańcach znajdującego się tam dworu, m.in. Annie i Jerzym Turowiczach. Natomiast w Raciborowicach zachęcamy do zwiedzenia unikalnego kościoła gotyckiego pw. św. Małgorzaty i poznania historii fundacji Jana Długosza, dzięki którym powstał ten zabytek.

Wiele atrakcji zapewni trasa zachodnia. W Alwerni będzie można zwiedzić rynek, który zachował układ typowy dla galicyjskich miasteczek sprzed trzech stuleci oraz barokowy klasztor oo. Bernardynów. W Brzeszczach natomiast osiedle górnicze zbudowane na początku XX w., po którym przewodnikami będą mieszkańcy Brzeszcz. Jako trasę zwiedzania indywidualnego proponujemy zaś „szlak fanaberii”, czyli wędrówkę tropem zainteresowań mieszkańców osiedla.

Program XII Dni Dziedzictwa na trasie spiskiej poświęcony jest fenomenowi Spiszu – regionu, którego niewielka część znajduje się na terytorium Polski. Przez setki lat zamieszkiwały go różne grupy etniczne: Polacy, Słowacy, Węgrzy, Rusini i Żydzi. Ten swoisty tygiel kulturowy pozostawił po sobie ślady w wielu dziedzinach życia. W Nowej Białej pokażemy wielokulturowość Spisza poprzez analizę ludowego stroju spiskiego, w Łapszach Wyżnych zostanie ona zaprezentowana w kontekście gwary spiskiej, a w Trybszu dowiemy się, jakie znaczenie mają góry dla mieszkańców tego rejonu Małopolski.

Zapraszają: Samorząd Województwa Małopolskiego, inicjator wydarzenia oraz realizujący przedsięwzięcie Małopolski Instytut Kultury.

Więcej na www.dnidziedzictwa.pl