Aktualności

Jaki dom kultury w Polsce? cz. II

W dniach 12-13 kwietnia 2010 r. odbyło się, zgodnie z planem, spotkanie poświęcone poszukiwaniom formuły dobrego zarządzania ośrodkiem kultury. Pierwsze, grudniowe zebranie zakończyło się podjęciem decyzji o założeniu stałego forum dyskusyjnego, którego celem będzie wypracowanie zbioru przykładowych modeli domów kultury, szeroko udostępnianych wszystkim zainteresowanym. Zredagowanie zbioru rozwiązań wziął na siebie MIK.

Przyjęto i wdrożono system podwójnych prezentacji – na każdym spotkaniu omawiane będą dwa centra kultury, omówienia dokonują dyrektorzy instytucji. Dwie prezentacje to na tyle mało, że można rzeczywiście omówić plusy i minusy funkcjonowania obu ośrodków, a jednocześnie więcej niż jedna, wystąpienia są więc dla siebie wzajemnie punktem odniesienia.

Dla uspójnienia wypowiedzi MIK zaproponował schemat prezentacji w pięciu krokach, odpowiadający logice interwencji, czyli budowania instytucji kultury: krok 1 – środowisko, czyli gdzie jesteśmy i co tu należy zrobić?; krok 2 – uwarunkowania, czyli jak ideał ma się do rzeczywistości?; krok 3 – plan, czyli co po czym?; krok 4 – zespół, czyli przy pomocy jakich osób zrealizujemy plan?; krok 5 – zadania, czyli przy pomocy jakich konkretnych działań zrealizujemy plan? Zgromadzone forum zadecydowało też o wprowadzeniu punktu 0 – wizytówki, czyli osobistej historii dyrektora, zawsze mocno uwikłanego w historię instytucji.

Na drugim spotkaniu zaprezentowali się dyrektor warszawskiej Dorożkarni, Anna Michalak-Pawłowska oraz dyrektor Bytomskiego Centrum Kultury Becek, Mariusz Wróbel.

W spotkaniu udział wzięli:
Antoni Bartosz, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie (uprzednio wieloletni dyrektor MIK-u)
Tomasz Bukowski, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim
Jacek Gralczyk, Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej w Warszawie
Alicja Hałoń, Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej w Katowicach
Piotr Knaś z Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie
Iwona Kusak z Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej
Aneta Olszacka, wicedyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim
Joanna Orlik, dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie
Karol Ostalski, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Blachowni, przewodniczący Rady Powiatu Częstochowa
Krzysztof Polewski, dyrektor Gminnego Domu Kultury w Mykanowie
Adam Radosz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach
Piotr Wyrobiec, dyrektor Wadowickiego Centrum Kultury w Wadowicach
Małgorzata Wójcik, dyrektor Ośrodka Kultury w Brzeszczach

Celem forum jest stworzenie sytuacji komunikacyjnej, w której wspólnie szukamy modelowych rozwiązań, do wykorzystania w przyszłości zarówno przez innych dyrektorów instytucji kultury, jak i przez lokalne władze, potrzebujące dobrych wzorców. Laboratoryjna sytuacja, jaką tworzymy, jest wymagająca, ale rzeczywiście przynosi efekty. Dyrektorzy wystawiają się pod osąd grupy doświadczonych wyjadaczy kultury, osób, które mają precyzyjne oczekiwania i spore doświadczenie. Wiedzą, gdzie czają się zagrożenia, wiedzą, o co pytać. Wątpią po to, żeby docisnąć, podważyć, zweryfikować. Dla każdego dyrektora jest to więc rodzaj publicznej obrony własnego stylu zarządzania i własnego pomysłu na instytucję kultury. Za odwagę i gotowość do współpracy należą im się wielkie brawa.

Kolejne spotkanie odbędzie się w Krakowie w dniach 14-15 czerwca. Prezentować swoje instytucje będą Marek Sztark, Szczecin 2016 oraz Adam Radosz, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach. Szczegółowy program roześlę tuż przed spotkaniem. Już teraz namawiam do rezerwowania czasu. Osoby, które interesują się rozwojem kultury instytucjonalnej w Polsce, powinny przybyć na spotkanie i wziąć w nim aktywny udział.