Aktualności

Biblioteki w spoleczeństwie wiedzy. Pierwsze warsztaty w Warszawie

Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbyło się w marcu i było podzielone na dwie części: konferencję otwierającą oraz pierwszą turę warsztatów strategicznych, w ramach których 18 zespołów – przedstawicieli bibliotek wojewódzkich z całego kraju – będzie opracowywało długofalowe strategie rozwoju własnych bibliotek. W spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim bibliotekarze z wojewódzkich bibliotek publicznych, samorządowcy oraz eksperci z norweskich instytucji partnerskich – bibliotek regionalnych oraz ABM-utvikling.

Konferencję otworzył Jacek Wojnarowski, prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Przedstawił on założenia Projektu 18, który ma służyć rozwojowi potencjału organizacyjnego bibliotek wojewódzkich poprzez opracowanie nowoczesnych strategii ich rozwoju. Zwrócił się również z apelem do obecnych na sali przedstawicieli samorządów wojewódzkich o współpracę przy wdrożeniu wypracowanych programów rozwoju.

Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski przestawił problemy i dylematy rozwoju bibliotek w Polsce. Wskazał np., że użytkownicy bibliotek tracą z nimi wszelki kontakt wraz z końcem ich edukacji. Pytał też o rolę i funkcję biblioteki publicznej: czy ma być wypożyczalnią i czytelnią książek, czy lokalną instytucją zaufania publicznego, centrum doradczym dla społeczności, czy może miejscem spotkań i debat publicznych?

Kolejne wypowiedzi zaproszonych gości dotyczyły roli organizatora biblioteki wojewódzkiej, ram prawnych funkcjonowania bibliotek w Polsce, redefinicji systemu bibliotecznego w Polsce, roli sieciowania się w rozwoju, rewolucji cyfrowej, która odmienia formy korzystania z książki. Wprowadzeniem do warsztatów bibliotek wojewódzkich było wystąpienie Ryszarda Stockiego na temat zarządzania strategicznego i zasad partycypacji całego zespołu w dialogu strategicznym wewnątrz instytucji.

Prezentacja Ryszarda Stockiego

Warsztaty rozpoczęły się od prezentacji reformy bibliotek w Norwegii oraz funkcji bibliotek regionalnych w tym kraju.