Aktualności

Biblioteki w społeczeństwie wiedzy. Drugie warsztaty w Krakowie

Kolejne spotkanie w ramach Projektu 18 odbyło się w Krakowie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej na Rajskiej. Odbyła się druga część warsztatów strategicznych wszystkich bibliotek wojewódzkich w Polsce. W ramach spotkań opracowywane są długofalowe strategie rozwoju poszczególnych bibliotek wojewódzkich, a dzięki obecności tak wielu menadżerów bibliotek wojewódzkich oraz gości – przedstawicieli bibliotek regionalnych z Norwegii oraz ekspertów ABM – powstała ciekawa dyskusja na temat roli biblioteki wojewódzkiej.

Dyskusja ta dotyczy przede wszystkim dylematów rozwojowych:

  • Czy (i jak) rozwijać bibliotekę wojewódzką jako placówkę biblioteczną o poszerzonych zadaniach regionalnych?
  • Czy może należy przestawić rozwój biblioteki wojewódzkiej na inne tory i stworzyć na jej bazie centrum wsparcia rozwoju bibliotek w regionie?

Drugą odpowiedź jako najważniejsze wyzwanie wskazują Norwegowie, którzy w ramach dużej reformy bibliotek tak postąpili. W przypadku polskich bibliotek wojewódzkich można jednak powiedzieć, że w większości wybierają one pierwszą drogę. I potrafią to uzasadniać sytuacją lokalną, tradycją, posiadaną infrastrukturą. Większość bibliotek wojewódzkich w obecnym kształcie jest bardzo ważna dla miast, w których funkcjonują. Ten kierunek potwierdzany jest też inwestycjami w budynki, w funkcjonalne wyposażenie bibliotek, w oprzyrządowanie informatyczne. Być może rozwiązaniem tego dylematu byłoby wydzielenie w ramach bibliotek wojewódzkich zespołów / centrów wsparcia, które wspólnie mogłyby tworzyć sieć rozwoju bibliotek w regionach? Dyskusja trwa.

Poszerzeniem warsztatów były trzy dodatkowe punkty programu:

  • Tord Hoivik zaprezentował norweską metodologię prowadzenia monitoringu i ewaluacji działalności bibliotek oraz programy rozwoju statystyk bibliotecznych. Więcej na blogu Global statistics for advocacy,
  • Joanna Orlik zaprezentowała Małopolski Instytut Kultury jako instytucję rozwoju kultury w regionie,
  • Tone Moseid dokonała podsumowania ankiety skierowanej przez norweskich partnerów i ekspertów do polskich uczestników projektu.

Pełny program spotkania znajduje się tutaj.