Aktualności

Klasyfikacja szlaków kulturowych ze względu na temat

Szlaki Małopolski logotyp 223 x108Szlaki kulturowe są tematyczną oferta turystyczno-kulturową. Ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania szlaku ma zgodność tematyczna poszczególnych atrakcji z jego wiodącym tematem. Szlak kulturowy pozwala na unikalne pokazanie dziedzictwa kulturowego jako szeregu obiektów związanych ze ściśle określonym zagadnieniem.

 

Rodzaje szlaków turystyczno-kulturowych ze względu na wiodący temat szlaku:

 • szlaki historyczne – szlaki pokazujące trasy związane z wydarzeniami lub zagadnieniami historycznymi np. Szlak Jagielloński,
 • szlaki etniczne – związane z prezentacją mniejszości etnicznych i narodowych, np. Śladami Żydów Małopolskich,
 • historyczne szlaki handlowe – przebieg szlaku oparty jest na historycznie potwierdzonej drodze szlaku handlowego, np. Szlak Solny na Orawę,
 • szlaki kultury architektonicznej i budowlanej – szlaki pokazujące tematycznie pogrupowane zabytki architektury, np. Szlak Architektury Drewnianej,
 • szlaki etnograficzne – oparte na elementach kultury ludowej oraz dawnych rzemiosł, np. Szlak Tradycyjnego Rzemiosła Małopolski,
 • szlaki techniki i przemysłu – pokazujące obiekty przemysłowe, np. Krakowski Szlak Techniki,
 • szlaki gastronomiczne – oparte na turystyce kulinarnej, np. Małopolski Szlak Owocowy,
 • szlaki biograficzne – przedstawiające trasę związaną z konkretną postacią, np. Starosądecki Szlak Józefa Tischnera,
 • szlaki literackie – wytyczane w miejscach związanych z twórcami lub bohaterami literackimi, np. Szlak Młodopolska Małopolska,
 • szlaki przyrodnicze – wytyczone by promować dziedzictwo przyrodnicze regionu, np. Małopolski Szlak Geoturystyczny,
 • szlaki pielgrzymkowe – oparte na historycznych trasach pielgrzymkowych, np. Droga św. Jakuba.

Klasyfikacja szlaków kulturowych została opracowana na podstawie: A. Mikos v. Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen – Potencjał – Perspektywy, Gniezno 2008, s.292.