Aktualności

Relacja z warsztatu 4. w ramach projektu „Małopolska Wielu Kultur. Łemkowie”

19 kwietnia odbył się czwarty warsztat dla nauczycieli uczestniczących w projekcie „Małopolska Wielu Kultur. Łemkowie”.

Rozpoczęliśmy od wizyty w Fundacji św. Włodzimierza przy ul. Grodzkiej 16, gdzie obejrzeliśmy kaplicę pierwszych męczenników Rusi Kijowskiej św. św. Borysa i Gleba, zaprojektowaną przez prof. Jerzego Nowosielskiego, a następnie pracownię konserwacji ikon. Później udaliśmy się do pracowni ikonograficznej przy Parafii Zaśnięcia NMP w Krakowie mieszczącej się przy ul. Szpitalnej 24. W cerkwi czekała na nas opiekunka pracowni, pani Anna Gełdon (absolwentka Policealnej Szkoły Ikonograficznej w Bielsku Podlaskim), która nakreśliła dzieje ikony, a także wprowadziła nas w niezwykły świat jej powstawania. Pojawiło się sporo pytań dotyczących odbioru ikony dziś.
Na drugą część zajęć przenieśliśmy się do MIK-u, gdzie Damian Nowak z Nieformalnej Grupy Kamieniarzy „Magurycz” zabrał nas w wirtualną podróż po cerkwiach Łemkowszczyzny. Rozmawialiśmy o architekturze cerkwi, o wpływach zewnętrznych, które zadecydowały o stylu w jakim zostały wybudowane. Szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy współczesnym losom cerkwi – te często nie napawają optymizmem…
Nasze spotkanie zakończyliśmy rozmowami o forum szkół, które ma się odbyć w Nowicy w dniach 29-30 maja.