Aktualności

Jak nieświadome staje się formą. (Popularno) artystyczne próby operowania nieprzedstawialnym

27 kwietnia 2010, godz. 13.00
cykl: DYSCYPLINY/SZTUKI

Zapraszamy na warsztaty prowadzone przez Gabriele Werner, wykładowczynię z Universität Wien oraz Universität Linz. Warsztaty poprzedzi wykład Gabriele Werner, który odbędzie się 26 kwietnia o godz. 18.00 w Bunkrze Sztuki.

„Jakie miejsce zajmuje w historii sztuki Freud?” pyta w swoim tekście L’inconscient èsthetique, 2001 Jacques Rancière, ujmując historię sztuki jako „historię reżimów myślowych sztuki, przy czym pod pojęciem reżimu myślowego sztuki należy rozumieć szczególny sposób powiązania praktyk z modusem widzialności i możliwości pomyślenia tychże, co definitywnie oznacza samą ideę myślenia”.
Podczas warsztatów zostanie poddany dyskusji tekst Jacques’a Rancière’a, w którym freudowska psychoanaliza nie jest traktowana jako narzędzie interpretacji sztuki, lecz odwrotnie – zostaje poddane refleksji to, jak Freud wiąże teorię nieświadomego z estetyką jako rozwijającym się w oparciu o dzieła sztuki modusem myślenia.

Cykl współorganizuje Fundacja SPLOT

Wstęp wolny!