Aktualności

Wykorzystanie szlaków kulturowych w rozwoju lokalnym

Szlaki Małopolski logotyp 223 x108Tworzenie szlaków kulturowych wpływa na rozwój lokalnypoprzez zwiększanie ruchu turystycznego. Zaproponowanie spójnej oferty tematycznej łączącej kilka miejscowości w regionie, połączone z intensywną promocją takiego przedsięwzięcia, sprawia, że staje się ona produktem turystyczno-kulturowym, chętniej wybieranym przez zwiedzających. Rozwój turystyki staje się stymulatorem rozwoju lokalnego i przyczynia się do wzmocnienia rynku usług turystycznych, a tym samym zwiększenia dochodów mieszkańców poprzez powstawanie miejsc pracy (obsługa turystów, praca w branży hotelowej i gastronomicznej) oraz tworzenie nowych podmiotów działających w tym obszarze.

 

Wzrost ruchu turystycznego w regionie powoduje też zwiększone zainteresowanie lokalnymi wyrobami, produktami, ofertą kulturalną. Rzemieślnicy, artyści, lokalni wytwórcy tworząc grupy partnerskie, mogą uatrakcyjnić swoją ofertę, mają ułatwiony dostęp do rynku zbytu. Szlak kulturowy pełni rolę impulsu, mającego za zadanie przyciągnąć turystów.

Trasy szlaków kulturowych łączą obiekty, które są rozmieszczone w różnych regionach i mikroregionach. Poprzez funkcjonowanie w ramach jednego projektu następuje zbliżenie regionów i mikroregionów oraz wymiana kulturalna pomiędzy nimi.