Aktualności

Dom kultury jako rzeźba społeczna

Zgłoszenia do 15 kwietnia 2010 r.

Polecamy Państwa uwadze nowy projekt Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej adresowany do pracowników ośrodków kultury i organizacji pozarządowych z całej Polski, zajmujących się edukacją i reedukacją przez sztukę, a pośrednio do uczniów, młodzieży licealnej lub środowisk zagrożonych marginalizacją.

W planach dwa cykle warsztatów:

  • 15 -19 maja 2010 Kazimierz Dolny nad Wisłą
  • 26-29 października 2010 Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej.

Warsztaty realizowane będą przez twórców programu Laboratorium Edukacji Twórczej (LET): Marię Parczewską i Janusza Byszewskiego.

Wśród metod pracy, znalazły się:

  •  warsztaty twórcze wykorzystujące różnorodne środki, tworzywa, media, języki sztuki bazujące na autorskich scenariuszach LET;
  • wykłady obejmujące zarówno problemy związane ze sztuką, edukacją artystyczną, psychologicznymi i społecznymi aspektami animacji i kreatywności oraz działaniami prospołecznymi;
  • prezentacje bogatej dokumentacji LET dotyczącej działań z zakresu: edukacji muzealnej, animacji kultury, community arts.

Projekt jest odpowiedzią na coraz częściej artykułowaną potrzebę aktywnego udziału instytucji takich jak domy kultury i organizacje pozarządowe w kreowaniu nowoczesnych metod edukacji kulturalnej opartych na partycypacji i dostosowanie ich do zróżnicowanych potrzeb i warunków poszczególnych instytucji.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 15 kwietnia 2010 na adres: let@csw.art.pl

Szczegóły organizacyjne i merytoryczne zostaną przekazane w odpowiedzi na zgłoszenie. Instytucja delegująca pokrywa koszty podróży.

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program: Edukacja Kulturalna).
Współpraca: Fundacja Sztuka i Współczesność