Aktualności

Dlaczego warto podróżować szlakami kulturowymi?

Szlaki Małopolski logotyp 223 x108Podróż szlakami może się okazać fascynującą przygodą. Obecnie w Małopolsce mamy ponad pięćdziesiąt różnych szlaków. Wśród nich są szlaki gastronomiczne, biograficzne, handlowe, historyczne, związane z zabytkami materialnymi, z grupami etnicznymi i inne. Dzięki temu turysta ma możliwość zwiedzania zgodnie z jakimś tematem, np. architektury drewnianej, tradycyjnego rzemiosła czy suszonej śliwki. Alternatywą jest zwiedzanie szlaków bez wiodącego tematu, opartych raczej na różnorodności regionu (np. Szlak Subregionu Południowej Małopolski).

Oferta obiektów na każdym szlaku jest szeroka i w miarę możliwości urozmaicona. Niemniej gdyby się to okazało mało satysfakcjonujące turysta może stworzyć własną trasę wycieczki, łącząc obiekty z kilku szlaków. Ponadto, podróżując w powyższy sposób, można wybrać najbardziej odpowiadający zwiedzającym środek lokomocji: od roweru, poprzez samochód, pociąg, na statku kończąc.

Oznakowanie szlaków w terenie za pomocą tablic lub dostępnych map ułatwia poruszanie się po nich. Dla dociekliwych koordynatorzy szlaków proponują opracowania merytoryczne obiektów i ich krajobrazu kulturowego dostępne w formie wirtualnej lub papierowej.

fot. arch. MIK

Na szlakach można poznać i spotkać ludzi związanych z konkretnym miejscem, regionem, grupą etniczną, np. górala wyrabiającego oscypki, hafciarkę na szlaku tradycyjnych rzemiosł. Sporą atrakcją jest możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach realizowanych przez koordynatorów szlaków, np. koncertach, warsztatach, oprowadzaniu przez przewodnika, degustacji regionalnych potraw.

Podróżowanie szlakami jest doskonałym sposobem na zaznajomienie się z historią, sztuką, techniką, walorami natury, co jest szczególnie cenne w procesie edukacji dzieci i młodzieży. Co więcej może się przerodzić w fantastyczną zabawę. Jest trasa, na niej są obiekty opracowane merytorycznie, związane z konkretnymi osobami, historią itd. Ostateczny kształt zależy od indywidualnych potrzeb, zainteresowań, chęci i możliwości. Powodzenia!