Aktualności

Do 16 kwietnia 2010 r. trwa nabór projektów do II edycji Programu „Warto pamiętać”

Małopolski Instytut Kultury, jako koordynator II edycji Programu „Warto pamiętać”, poszukuje instytucji partnerskich z terenu Małopolski do realizacji projektów edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych, upamiętniających ważne rocznice przypadające na rok 2010.

Projekty te powinny:

  • integrować mieszkańców Małopolski w oparciu o dziedzictwo historyczne oraz tworzyć warunki do dialogu międzypokoleniowego,
  • wspomagać budowanie postaw nowoczesnego patriotyzmu i aktywności mieszkańców Małopolski w oparciu o pamięć i historię,
  • wspierać działalność badawczą i naukową w obszarze dziedzictwa historycznego związanego z ww. rocznicami.

Propozycje projektów należy składać na formularzu zamieszczonym na stronie www.wartopamietac.info. Tam również znajduje się Regulamin Programu „Warto pamiętać” 2010 wraz z opisem wymogów formalnych, kryteriów merytorycznych oraz zasad współpracy.

Termin nadsyłania propozycji upływa dnia 16 kwietnia 2010 r.