Aktualności

Dworzec Towarowy w Krakowie – czy między torami może powstać centrum kreatywności?

25 marca 2010, godz. 18.00
CYKL: Projekt miejski

Biblioteka Sztuki. Spotkania zaprasza na spotkanie z Agnieszką Zaborską-Jagiełło i Magdaleną Kownacką dotyczące projektu przekształcenia Dworca Towarowego przy ulicy Kamiennej w Krakowie w centrum kreatywności.

Dworzec Towarowy w Krakowie jako historyczny zespół budynków z początku XX w., o czytelnym układzie urbanistycznym i wyrazistej architekturze, jest wartościowym zabytkiem budownictwa przemysłowego. To powiązana przestrzennie grupa budynków magazynowych wyodrębniona z krajobrazu ze względu na specyficzne rozplanowanie, dobrze zachowaną formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały oraz związek z przemysłem kolejowym. Sąsiedztwo fortów oraz Parku Kleparskiego tworzy wraz z dworcem enklawę zieleni wśród miejskiej zabudowy.
 
Dworzec Towarowy, jako obszar pokolejowy utracił zdolność do samodzielnego radzenia sobie ze zjawiskami kryzysowymi. Ma jednak ogromny potencjał – lokalizacja, oaza zieleni w centrum miasta, obszerne niewykorzystane przestrzenie. Mógłby się stać rozpoznawalnym elementem urbanistycznym, polepszającym funkcjonalność miasta oraz istotnym punktem na kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej mapie Krakowa.

Spotkanie poprowadzi Tomasz Lelek.