Aktualności

Wizyta studyjna w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

W dniach 2-3 marca 2010 r. zespół Dynamiki Ekspozycji odbył wizytę studyjną w Gnieźnie na zaproszenie Muzeum Początków Państwa Polskiego.

W ramach wizyty przeprowadzono wstępne rozpoznanie potrzeb i potencjału Muzeum (zbiory, przestrzeń, oferta) oraz jego otoczenia (konkurencja, potencjalni sojusznicy).

Muzeum pragnie rozwijać działalność zgodnie z ideą zawartą w swoim motto „Tworzy nas historia”. Potencjalnym obszarem współpracy Muzeum z MIK jest działalność edukacyjna Muzeum i wzmocnienie jego obecności w społeczności lokalnej.