Aktualności

Podział szlaków kulturowych ze względu na zasięg

Szlaki Małopolski logotyp 223 x108Szlaki kulturowe pozwalają na zachowanie i restaurację dziedzictwa kulturowego, budowanie lokalnej tożsamości oraz rozwój turystyki kulturowej. Pojedyncze walory turystyczne zyskują na wartości, kiedy zostaną połączone i stają się szlakiem kulturowym. Tworzenie szlaków o przewodniej tematyce pozwala łączyć obiekty i miejscowości w logiczną całość, która staje się bazą do kreowania nowego produktu turystyczno-kulturowego. Trasy szlaków w wielu miejscach przecinają się i pokrywają ze sobą, pozwalając zarówno na koncentrowanie się na temacie wiodącym, jak i jednoczesne zwiedzanie obiektów o zróżnicowanej tematyce.

 

Coraz większa popularność tworzenia w Polsce szlaków kulturowych pozwala podzielić trasy na 5 kategorii ze względu na zasięg szlaku: