Aktualności

Europejskie Szlaki Kulturowe

EICRW 1987 roku Rada Europy zainicjowała program Europejskich Szlaków Kulturowych. Trasy te, przebiegające przez kilka krajów lub regionów, są organizowane wokół tematów o znaczeniu historycznym, artystycznym lub społecznym o randze europejskiej. Celem jest pokazanie wspólnego dziedzictwa całego kontynentu, współtworzonego przez dziedzictwo poszczególnych państw europejskich.

Koordynacją działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem Europejskich Szlaków Kulturowych zajmuje się Europejski Instytut Szlaków Kulturowych, mający swoją siedzibę w Luksemburgu. Pierwszym Europejskim Szlakiem Kulturowym została Droga Świętego Jakuba (Camino de Santiago). Koncepcja tego pierwszego szlaku odwołuje się do istniejącej już w średniowieczu drogi wiodącej do Santiago de Compostela.

 

Europejskim Szlakiem Kulturowym może zostać trasa łącząca skupione wokół danego tematu miejsca i obiekty mające znaczenie dla kultury europejskiej, dotycząca m.in. wybitnych postaci, wydarzeń historycznych, zabytków czy krajobrazów.

Obecnie istnieje ponad 20 szlaków przebiegających przez całą Europę. Są to m.in.:

  • Szlak Pielgrzymkowy do Santiago de Compostela (Droga Świętego Jakuba),
  • Szlak Mozarta,
  • Szlak Hanzeatycki,
  • Szlak Języka Kastylijskiego,
  • Szlak Jedwabny,
  • Szlak Wikingów,
  • Szlak Kultury Barokowej,
  • Szlak Via Regia,
  • Szlak Pielgrzymkowy Via Francigena.