Aktualności

Dlaczego tworzone są szlaki kulturowe?

Szlaki Małopolski logotyp 223 x108Szlaki kulturowe pozwalają na zachowanie i restaurację dziedzictwa kulturowego, budowanie lokalnej tożsamości oraz rozwój turystyki kulturowej. Pojedyncze walory turystyczne zyskują na wartości, kiedy zostaną połączone w ramach tematycznej oferty pozwalającej łączyć obiekty i miejscowości w logiczną całość, która staje się bazą do kreowania nowego produktu turystycznego.

Trasy szlaków w wielu miejscach przecinają się i pokrywają ze sobą, pozwalając zarówno na koncentrowanie się na temacie wiodącym, jak i jednoczesne zwiedzanie obiektów o zróżnicowanej tematyce.

Celem tworzenia szlaków kulturowych są:

  • tematyczne przedstawienie dziedzictwa materialnego i niematerialnego regionu w zwartej i atrakcyjnej formie,
  • promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego, jako podstawowego składnika oferty turystycznej,
  • tworzenie i promocja nowych produktów turystycznych opartych przede wszystkim na dziedzictwie kulturowym,
  • rozwój lokalny regionów objętych szlakiem,
  • zbliżanie regionów, które łączy trasa szlaku.