Relacja z warsztatów VII konkursu plastycznego „Skarby Małopolski”

Na zajęciach zostały przedstawione metody pracy z dziedzictwem kulturowym. Nauczyciele uczestniczący w konkursie po raz pierwszy wzięli udział w warsztatach „Relacje”, podczas których dowiedzieli się i doświadczyli, jak istotne jest budowanie osobistej relacji z lokalnym dziedzictwem. Dla nauczycieli startujących w konkursie po raz kolejny przygotowano warsztaty łączące elementy metodyki kreatywnej pracy w przestrzeni muzealnej z modułem tematycznym związanym z ornamentem. Analizie wystawy „Islam. Orientacja. Ornament.” towarzyszyła atmosfera egzotyki i tajemnicy, którą podczas drugiej części warsztatów próbowano oddać w interpretacji ornamentów na pisankach.

Sesje warsztatowe z nauczycielami poprowadzili: Łucja Piekarska-Duraj, Marcin Klag i Sebastian Wacięga. Warsztaty odbywały się w Małopolskim Instytucie Kultury oraz w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

Zajęcia w Krakowie to pierwszy etap konkursu, od grudnia 2009 r. do 19 marca 2010 r. nauczyciele będą samodzielnie przygotowywać i realizować projekty edukacyjne dla uczniów w swoich szkołach. Ich efektem będą prace plastyczne przygotowane przez gimnazjalistów oraz scenariusze zajęć napisane przez nauczycieli.

Kontakt:

mail  Katarzyna Dzigańska
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 18