Relacja z Konferencji „Muzeum XXI wieku – teoria i praxis”

W prezentacji dr. Krzysztofa Jakubowskiego poruszono temat budowania społeczeństwa wiedzy i związanego z tym tworzenia nowych formuł jak Darwin Centre w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, gdzie zwiedzający mogą nawiązać kontakt z pracującymi tam wiodącymi naukowcami, duński NaturBornholm, gdzie wycieczki przyrodnicze łączone są z warsztatami i eksperymentami dla zróżnicowanych grup wiekowych, czy kanadyjskie Royal Ontario Museum, poświęcone różnorodności kultur oraz bogactwu historii naturalnej.
Tematem dyskusji była także edukacyjna rola muzeów. Aktualny stan edukacji w polskich muzeach zostanie zaprezentowany w wynikach badań prowadzonych przez Muzeum Pałac w Wilanowie.  Podczas konferencji podkreślano potrzebę otwarcia oraz rozpoznania potrzeb potencjalnych odbiorców oferty muzealnej. Dostrzeżono również rolę muzeów jako przestrzeni wolności, tworzącej warunki do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Inspirującym przykładem „przekraczania murów białego sześcianu” i przerzucania pomostów między instytucją kultury a odbiorcami (a raczej uczestnikami) była prezentacja działalności Laboratorium Edukacji Twórczej przy warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej, którego warsztatową metodę pracy można wykorzystać w muzealnej działalności. Zgodnie z filozofią działania Laboratorium aktywny kontakt ze sztuką ma znaczenie również pozaartystyczne. Działania animacyjne wyzwalają twórcze postawy oraz rozwój samosterownych, świadomych  jednostek, co w konsekwencji może prowadzić do zmian relacji społecznych.
Oddziaływanie wystaw muzealnych analizować można również z perspektywy neuronalnej, czego dowodziła prof. Dorota Folga-Januszewska zapowiadając książkę na temat muzeologii neuronalnej inspirowanej odkryciami neurobiologii. Z prowadzonych badań wynika, że regularny kontakt z arcydziełami i doświadczanie jedynych w swoim rodzaju sytuacji muzealnych wpływa korzystnie na rozwój człowieka stymulując tzw. neuronalne podłoże świadomości.
Oprócz prelekcji i  prezentacji studiów przypadków ważnym punktem konferencji były otwarte obrady Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, na którym omawiano wstępne pomysły na zamiany w ustawodawstwie dotyczącym działalności muzeów oraz podkreślano konieczność silniejszej integracji i zacieśnienia współpracy w ramach środowiska muzealnego. 
Podczas trzech dni nie udało się wyczerpać poruszonych tematów, stąd pojawiły się propozycje i pomysły tworzenia kolejnych konferencji, poświęconych węższym tematom, np. wyłącznie edukacji lub relacji między muzeami a zabytkowymi budynkami, w których mieszczą się ich siedziby.
Organizatorem Konferencji było Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz ICOM.

Kontakt:

mail  Sebastian Wacięga
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 20