Relacja ze spotkania podsumowującego Muzeobranie

Przedstawiciele partnerskich muzeów mieli okazję do wymiany doświadczeń i obserwacji z tegorocznego finału i długotrwałych przygotowań do niego prowadzących. Odbył się pokaz zdjęć i króciutka prezentacja programu zrealizowanego w każdym z muzeów. Partnerzy zapoznali się też z zestawem materiałów, jakie ukazały się w mediach na temat Muzeobrania.
Najwięcej emocji wzbudziła jednak informacja o ostatecznym zamknięciu istniejącego od sześciu lat programu. Miło było usłyszeć, jak ważne dla partnerów było Muzeobranie, jak kulturotwórczą i aktywującą lokalne społeczności pełniło rolę.
Dalszą część spotkania wypełniła więc dyskusja, jak nie utracić tego, co udało się wspólnie w ramach Muzeobrania wypracować. Jak wykorzystać odkryty potencjał lokalny, jak utrzymać oddanych idei Muzeobrania wolontariuszy, jak wypromować własnymi siłami planowane w zamian za Muzeobranie wydarzenia?
Najważniejsze wydaje się to, że partnerskie muzea chcą samodzielnie kontynuować Muzeobranie w formie lokalnego wydarzenia kulturalno-edukacyjnego, organizowanego tradycyjnie w ostatni weekend września. Małopolski Instytut Kultury prawdopodobnie obejmie te starania patronatem, o czym będziemy jeszcze informować na naszej stronie internetowej.

Relacja z tegorocznego Muzeobrania: www.muzeobranie.pl

Kontakt:

mail  Kinga Kołodziejska
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 42