Relacja z konferencji EKON

W dyskusji panelowej otwierającej tegoroczną Konferencję EKON poruszona została kwestia rosnącego znaczenia kultury we współczesnej gospodarce. Wartość usług wytwarzanych przez tzw. przemysły kultury jest większa niż produkcja np. przemysłu chemicznego. Walka konkurencyjna przenosi się w obszary miękkie, związane z tworzeniem treści, wartości, których jakość będzie decydować o przewadze konkurencyjnej i wizerunku kraju. Nakłady na kulturę można traktować jako inwestycję w rozwój gospodarczy i kapitał społeczny. Stąd wniosek Pawła Potoroczyna, dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza, zgodny z postulatami Kongresu Kultury, by zwiększyć w Polsce nakłady na kulturę do 1% budżetu, gdyż obecne 0,5% grozi społecznym regresem.
Małopolski Instytut Kultury zaproponował metodę pracy z lokalnym dziedzictwem kulturowym, która korzysta z potencjału edukacyjnego i komercyjnego historii i dziedzictwa. MIK zaprezentował prototyp ekonomicznej gry edukacyjnej „Chłopska Szkoła Biznesu”, opierającej się na historii społeczno-gospodarczej miasta Andrychowa. Praca z dziedzictwem kulturowym, jego interpretacja i opracowanie pozwala na tworzenie regionalnych produktów, zarówno edukacyjnych, jak i rozrywkowych.
Podczas Konferencji poruszono również m.in. temat inkubatorów przedsiębiorczości i kreatywności oraz roli i kompetencji współczesnego menadżera kultury.

Organizatorem Konferencji EKON jest Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET