Relacja z warsztatu 2. w ramach projektu „Małopolska Wielu Kultur. Łemkowie”

Ciekawe, jak wątki różnych kultur przeplatają się całkiem nieoczekiwanie. Uczestników projektu przyjął ojciec Jarosław Antosiuk, który opowiedział o wspólnych korzeniach chrześcijaństwa obrządku prawosławnego i rzymskiego. Krótko zarysował różnice dogmatyczne oraz polityczne, które stanowiły o podziale wewnątrz Kościoła. Odpowiedział na wiele nurtujących nas pytań, ale pozostał niedosyt, więc postanowiliśmy raz jeszcze złożyć wizytę w cerkwi podczas jednego z kolejnych warsztatów. Następnie udaliśmy się do kolejnej cerkwi, tym razem greckokatolickickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego przy ulicy Wiślnej, w której niegdyś znajdował się kościół norbertański. Po kasacie klasztorów przeprowadzonej w wyniku reformy Józefa II kościół został przekazany grekokatolikom. Niedawno poddano go gruntownej konserwacji, w wyniku której odsłonięto ciekawe polichromie pochodzące z przełomu XIX i XX wieku. O historii kościoła i skomplikowanych losach parafian, Łemków, prześladowanych w czasach stalinowskich opowiedział ksiądz Piotr Pawliszcze. Po powrocie do MIK mieliśmy jeszcze okazję zobaczyć prezentację Patrycji Trzeszczyńskiej, opiekunki merytorycznej projektu, która uporządkowała naszą wiedzę na temat różnic pomiędzy wyznaniem prawosławnym, grecko- i rzymskokatolickim, wspólnie przeanalizowaliśmy budowę cerkwi łemkowskiej oraz układ ikonostasu w cerkwi.

Małopolska Wielu Kultur
Małopolska Wielu Kultur. Łemkowie

Kontakt:

mail  Alicja Sułkowska-Kądziołka
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 41