Promocja śpiewnika Franciszka Bryły w Nowym Brzesku

W latach 20. XX wieku Franciszek Bryła, nauczyciel w Kucharach, Nowym Brzesku i Wawrzeńczycach, zebrał kilkaset rękopisów pieśni i przyśpiewek ludowych śpiewanych na ziemi nowobrzeskiej. Teksty, bez nut, zebrane od osób starszych i spisane prawdopodobnie przez jego uczniów i wychowanków, przechowały z pietyzmem w swoich prywatnych zbiorach dzieci Franciszka: ksiądz infułat Jerzy Bryła i Maria Derda. W 2007 roku przekazali oni zbiór rękopisów Radzie Gminnej w Nowym Brzesku, pisząc w liście z 20 kwietnia, że jest to „cenny materiał dla historyka, etnografa, polonisty czy muzykologa, który pozwoli poznać i utrwalić w pamięci zwyczaje, obrzędy, zainteresowania i kulturę w latach po odzyskaniu wolności po I wojnie światowej”. Darczyńcy wyrazili też nadzieję na rychłe wydanie materiałów. Rada Gminy Nowe Brzesko podjęła decyzję o wydaniu śpiewnika Franciszka Bryły na uroczystości 730-lecia lokacji Nowego Brzeska.
Na prośbę Gminnego Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w Nowym Brzesku, Małopolski Instytut Kultury w Krakowie podjął się współpracy merytorycznej, przygotowując pieśni do druku od strony etnograficznej i redakcyjnej. Do publikacji wybrano część tekstów, natomiast cały zbiór jest przechowywany w formie rękopisów w GCKiP w Nowym Brzesku.

Kontakt:

mail  Elżbieta Porębska-Kubik
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 27