Spotkanie dotyczące Klastra Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET

Klaster ma wspierać wdrażanie pomysłów i być polem owocnej współpracy dzięki sieci informacyjnej zawiązanej pomiędzy przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo-badawczymi i organizacjami studenckimi działającymi na rzecz rozwoju sektora kultury i kreatywnej ekonomii.
Spotkanie miało na celu zdiagnozowanie problemów i uwarunkowań działania sektora kultury w kontekście tworzenia klastra. W ramach spotkania wystąpili:

 

Kontakt:

mail  Sebastian Wacięga
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 20