Spotkanie w Mszanie Dolnej

MIK jest realizatorem trzech modułów tego przedsięwzięcia:

  • warsztatów dla młodzieży przygotowujących do prowadzenia wywiadów z mieszkańcami Mszany Dolnej,
  • Księgi odnalezionej pamięci o Księdzu Infułacie Teofilu Skalskim – wydawnictwa, będącego jedną z trzech publikacji poświęconych osobie infułata,
  • debaty społecznej na temat zagospodarowania parku przy kościele pw. św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej.

Zmarły w 1958 roku proboszcz mszańskiej parafii pozostawił po sobie wspomnienia opisujące jego życie w trudnych historycznie czasach: terroru sowieckiego i okupacji hitlerowskiej. Wspomnienia te, pod tytułem Terror i cierpienie, wraz z krótką biografią Księdza również opublikowano w ramach projektu.
Ostatnim modułem przedsięwzięcia są debaty społeczne na temat zagospodarowania terenu zielonego, znajdującego się w centrum miasta. Na warsztatach grupa mieszkańców wraz z architektami wypracowała konkretne pomysły, które w styczniu zostaną zaprezentowane mieszkańcom Mszany Dolnej i poddane społecznej dyskusji. Efektem tej dyskusji będzie raport opisujący oczekiwania społeczne względem przyszłego parku.

Realizatorzy i mieszkańcy Mszany, którzy wzięli udział w spotkaniu mieli okazję otrzymać publikacje poświęcone Księdzu Skalskiemu oraz opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z projektem.
Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego, Gminy Mszana Dolna oraz Państwa Lucyny i Piotra Skalskich.