Spotkanie w Wiśniowej ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych

Przed wizytą w Wiśniowej nowy zarząd krakowskiego STL nawiązał kontakt z MIK-iem w celu wypracowania sposobu na rozwinięcie potencjału Stowarzyszenia, w którym zrzeszeni są artyści reprezentujący zróżnicowane dziedziny sztuki. Twórcy ci reprezentują wyrosłe z tradycji, a dziś ginące, umiejętności z terenu dawnego województwa krakowskiego. Wśród nich są między innymi:

  • garncarze,
  • hafciarki gorsetów i koronkarki,
  • rzeźbiarze,
  • twórcy plastyki obrzędowej,
  • szopkarze,
  • tancerze ludowi.

Celem spotkania było określenie kierunków działań, jakie może podjąć Stowarzyszenie w najbliższej przyszłości. Pracownicy MIK-u zaprezentowali metodę analizy zasobów organizacji, która pozwala na zdefiniowanie najbardziej obiecujących celów.

W spotkaniu uczestniczyła prezes Krakowskiego Oddziału STL pani Danuta Urbanik, a także przedstawiciele Stowarzyszenia: Józef Wrona, Franciszek Jędrocha, Jerzy Chlipała, Jadwiga Tokarz oraz Jadwiga Węgorek. Małopolski Instytut Kultury reprezentowany był przez Annę Miodyńską, Elżbietę Porębską-Kubik i Sebastiana Wacięgę.

Kontakt: 

mail  Elżbieta Porębska-Kubik
tel. +48 (012) 422 18 84 w. 27

Danuta Urbanik, Prezes Krakowskiego Oddziału STL
tel. +48 (012) 271 45 20
Glichów 60
32-421 Wiśniowa