Kwaśny papier

W warsztatach wzięło udział 65 przedstawicieli instytucji posiadających zasoby biblioteczne i archiwalne (dokumenty, księgozbiory, plany, mapy, grafiki, plakaty, afisze, itp.) utrwalone na tzw. kwaśnym papierze.

Proces kwasowej degradacji celulozy może w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat doprowadzić do bezpowrotnego zniszczenia 90% zbiorów pochodzących z XIX i XX w. Na warsztatach uczestnicy chcący rozpocząć masowe odkwaszanie papierowego dziedzictwa dowiedzieli się, jak poprawnie przeprowadzić selekcję zagrożonych zbiorów, jak zorganizować ich masowe zabezpieczanie w instalacjach Kliniki Papieru BJ, a także jak skalkulować i sfinansować koszty tego przedsięwzięcia (informacje – Fundusze Europejskie w Małopolsce: m.in. Małopolski Regionalny Program Operacyjny. Działanie 3.2 i 1.2; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Działanie 11.1).

W Klinice Papieru BJ oglądano również pracę aparatów: Neschen C 900 do odkwaszania kart pojedynczych i Bookkeeper III do masowego odkwaszania druków i archiwaliów oprawnych i nieoprawnych.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Bibliotekę Jagiellońską  we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury, dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego na lata 2000–2008 „Kwaśny papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych
i archiwalnych”.

Więcej na temat zagrożenia zbiorów kwasową degradacją celulozy na stronie Kliniki Papieru Biblioteki Jagiellońskiej.