„Średniowieczna przygoda dla całej rodziny w imprezie pn. Pierścień św. Kingi”

To już kolejna edycja Pierścienia św. Kingi przygotowana przez Małopolski Instytut Kultury we współpracy z Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury PPN, Polskim Stowarzyszeniem Flisaków Pienińskich i Regionalnym Zespołem Pieśni i Tańca „Pieniny”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się gra terenowa (przyp. red.) „Zbójnicy na trakcie” i opowiedziana w niej historia zbójników pienińskich o słynnym z legendy Janosiku.
Kto chciał dowiedzieć się więcej o pobycie św. Kingi w Pieninach miał okazję ku temu podczas wędrówki z dr Stanisławem Kołodziejskim do ruin zamku na Zamkowej Górze pod Trzema Koronami. Warto wspomnieć, że Pieniński Park Narodowy w ramach projektu „Plan Ochrony PPN na lata 2001 – 2020” proponuje wyłączyć Zamkową Górę spod ścisłej ochrony celem dokonania niezbędnych prac zabezpieczających ruiny zamku przed niszczycielskim działaniem wody i utworzenie rezerwatu kulturowego pn. „Zamek Pieniny”.
Św. Kinga położyła ogromne zasługi dla rozwoju Małopolski. Dała […] pieniądze na jej odbudowę po niszczących trzech najazdach Tatarów. Skarbik św. Kingi Eugeniusz Kaproń pokazywał na planszach, jak lokowano kolejne miasta w Małopolsce do końca średniowiecza. Jego opowieści wzbudziły duże zainteresowanie turystów.
Trzeba wiedzieć – opowiadał – że oprócz świętości Kingi, działalności w Zakonie Klarysek w Starym Sączu, ma ona olbrzymie zasługi w rozwoju gospodarczym Małopolski. Za jej czasów lokowano 170 miast na prawie magdeburskim, gdy tymczasem w całej Polsce, jeszcze dzielnicowej, lokowano 500 miast. […]
Turyści chętnie fotografowali się na tle planszy z historycznymi postaciami, smakowali ciasto flisackie i obejrzeli występ zespoły „Pieniny”. Zakończenie całego cyklu imprezy, która rozpoczęła się w Bochni , za kończy się 3 sierpnia w Wieliczce.

Oprac. Stanisław Zachwieja

Artykuł pochodzi ze strony Urzędu Gminy Krościenko n. Dunajcem