Pierścień św. Kingi w Starym Sączu – zasadzanie miasta

Gra terenowa „Obowiązki i przywileje zasadźcy”, rozgrywana na terenie miasta, zgromadziła 11 drużyn, które zdobywały wiedzę m.in. na temat średniowiecznych miar, kaligrafii, konstruowania aktu lokacyjnego, czerpania papieru i wytyczania rynku. Nie zabrakło też zadań wymagających sprawności fizycznej – uczestnicy gry terenowej wzięli udział w warsztatach ludowych tańców węgierskich prowadzonych przez zespół „Kelet” z Debreczyna. W ramach projektu „Pierścień św. Kingi” można było też zwiedzać Muzeum Regionalne, sień kamienicy zwanej „Oficyną Raczków”, wybrać się na spacer „Śladami ks. Józefa Tischnera” oraz spróbować starosądeckiej potrawy regionalnej – bryjki.