Aktualności

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski to strona internetowa pełniąca rolę platformy informacyjno-promocyjnej dotyczącej turystyki kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych i tras miejskich w Małopolsce.

Informacje na stronie podzielone są na trzy kategorie:

  • Szlaki kulturowe – kategoria zawierająca kompleksowo opracowane (opis, informacje praktyczne, mapa, fotografie) prezentacje szlaków kulturowych (nie tylko z Małopolski); adresowana do turystów kulturowych;
  • Turystyczne trasy miejskie – kategoria prezentująca najciekawsze trasy spacerowe zlokalizowane w obrębie jednej miejscowości. W ramach tej kategorii prezentowany jest także cykl „Spacery po Krakowie” – opisujący trasy zwiedzania Krakowa;
  • Dla koordynatorów – moduł skierowany do koordynatorów/operatorów szlaków kulturowych lub tras miejskich, w którym prezentowane są zagadnienia teoretyczne dotyczące prezentacji i promocji dziedzictwa kulturowego oraz turystyki kulturowej i funkcjonowania tematycznych tras zwiedzania.