Aktualności

Zadziałaj dla siebie

Program MIK ukierunkowany na podnoszenie kwalifikacji pracowników lokalnych instytucji kultury oraz na współpracę przy realizacji konkretnych działań, polepszających jakość pracy tych instytucji na rzecz ich społeczności.
Projekt składa się z dwóch modułów: szkoleniowego oraz projektów partnerskich. Zasadą obu jest odpowiedź na konkretne potrzeby zgłoszone przez instytucje kultury lub lokalne samorządy. Dlatego też zakres tematyczny projektu jest otwarty.