Aktualności

Skarbiec

Program „Skarbiec” informuje o dostępnych źródłach finansowania projektów kulturalnych. Serwis informacyjny przedstawia aktualne konkursy i granty oraz gromadzi bazę danych o instytucjach i organizacjach wspierających przedsięwzięcia kulturalne.