fot. Archiwum MIK

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce. Raport z badań eksploracyjnych.

Czy wizje decydentów samorządowych spotykają się z strategiami działań animatorów, menadżerów i twórców kultury?

Raport zawiera diagnozę kultury w oparciu o pogłębioną analizę scen kultury w 10 gminach Małopolski. Wskazujemy w nim zależności pomiędzy działaniami kulturowymi podejmowanymi przez lokalnych aktorów kultury (instytucje kultury, III sektor, inicjatywy indywidualne, sektor przemysłów kultury) a lokalną polityką kulturową (przede wszystkim w kwestii roli samorządu lokalnego).

Raport powstał w ramach projektu badawczego “Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury”

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności