W ramach realizacji projektu Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce zostało opracowane narzędzie online o charakterze internetowego kwestionariusza sprawozdawczego przeznaczonego dla instytucji kultury i innych podmiotów prowadzacych działalność kulturalną. Jest to portal funkcjonujący w oparciu otwarty, działający na wolnych licencjach, system zarządzania treścią WordPress. Obecnie udostępniamy Państwu jego drugą poprawioną wersję, opracowaną w oparciu o zrealizowany pilotaż w 2015 roku. Narzędzie to można pobrać jako szablon, który następnie można samodzielnie uruchomić jako własną aplikację i dowolnie go przekształcać na własne potrzeby. MIK narzędzie to udostępnia na licencji CC BY-SA 3.0.
Opracowane przez nas narzędzie online może być z powodzeniem wykorzystywane przez samorządy jako roboczy formularz sprawozdawczy dla publicznych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w dziedzinie kultury. Dzięki jego zastosowaniu można bardzo sprawnie zebrać informacje od pojedynczych podmiotów, jak i analizować je, jako całościową bazę z danej akcji sprawozdawczej. Przykładem może być sprawozdanie Małopolskiego Instytutu Kultury za 2014 rok, przygotowane z użyciem tego narzędzia.
Narzędzie to składa się z interaktywnego formularza umożliwiającego wprowadzanie danych. Jego schemat jest dostępny w załączonym pliku Excel. Można go dowolnie poprawiać i rozwijać. Formularz podzielony jest na kolejne kroki. Podział formularza na kroki, pomiędzy którymi następuje operacja zapisania informacji wprowadzonych w danym obszarze tematycznym, jest także niezwykle istotna ze względu na logikę samego kwestionariusza. Pozwala systemowi modyfikować kolejne kroki formularza „na bieżąco”, w zależności od udzielonych wcześniej odpowiedzi, innymi słowy: zadawać tylko pytania adekwatne do specyfiki danego typu instytucji. Podobną logiką rządzi się moduł pozwalający użytkownikowi wprowadzać do formularza informacje o działaniach badanej instytucji. W tym module zmiany odbywają się w czasie rzeczywistym i są uzależnione od wybranego formatu działania. Pojawiające się w formularzu pytania zostały oznaczone odpowiednimi etykietami, które pozwalają użytkownikowi na śledzenie modyfikacji kwestionariusza i intuicyjne podążanie za jego logiką.
Dodatkowo został opracowany moduł pozwalający dodawać organizacje i instytucje do bazy użytkowników portalu. Każdy podmiot będzie posiadał własne konto i hasło umożliwiające zalogowanie się do systemu i wykonanie sprawozdania. Wszystkie zapisane dane będą dla danego podmiotu w sposób ciągły dostępne, jak również będzie miał on możliwość ich edycji oraz importu do własnych celów. Ważną funkcjonalnością tego narzędzia jest dostępność dla właściciela/ redaktora do wszystkich zgromadzonych danych w bazie SQL stanowiącej część systemu. Można będzie zatem przeglądać i importować wypełnione formularze poszczególnych podmiotów jak i całościową bazę z badania. Zaimportowane dane mogą być następnie upubliczniane, wykorzystywane w systemach wizualizacji informacji lub analizowane z wykorzystaniem programów do analizy ilościowej.
Zapraszamy do przeglądania strony demonstracyjnej Nowa sprawozdawczość instytucji kultury (potrzebne założenie konta i logowanie) >>
Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją instalacji narzędzia gromadzenia danych Nowa
Sprawozdawczość
oraz pobierania szablonu WordPress >>

Zapraszamy również do przeczytania PODSUMOWANIA projektu, raportu badawczego, recenzji naukowych raportu oraz komentarzy praktyków i ekspertów dotyczących roli i funkcji statystyki publicznej w obszarze kultury.