Nowa Sprawozdawczość - paczka instalacyjna narzędzia do gromadzenia danych

Informacje wstępne

Narzędzie gromadzenia danych "Nowa Sprawozdawczość" funkcjonuje w oparciu o darmowy, otwarty system zarządzania treścią Wordpress, wymaga zatem instalacji najnowszej wersji tego oprogramowania. W celu uzyskania optymalnego działania narzędzia zaleca się również instalację wtyczek rozszerzających podstawowe funkcjonalności systemu.

Pliki instalacyjne systemu Wordpress należy pobrać ze strony https://pl.wordpress.org/

Pliki wtyczek dostępne są w oficjalnym repozytorium rozszerzeń Wordpressa pod adresem: https://pl.wordpress.org/plugins/

Więcej informacji o projekcie na stronie Małopolskiego Instytutu Kultury

Pliki do pobrania

Pobierz paczkę

Instalacja

1. Instalacja CMS Wordpress

W celu instalacji oprogramowania Wordpress należy pobrać paczkę instalacyjną ze strony https://pl.wordpress.org/, a następnie postępować według oficjalnej instrukcji instalacji oprogramowania: http://codex.wordpress.org/Installing_WordPress (oficjalna instrukcja w języku angielskim)

Alternatywne instrukcje (wersja polska):
http://wpzen.pl/podrecznik/instalacja/
https://www.youtube.com/watch?v=Lyt2hqZrFMo

2. Instalacja pluginów

Po instalacji oprogramowania Wordpress i zalogowaniu się do systemu należy przejść w panelu administracyjnym do działu wtyczki > Dodaj nową i wykorzystując pole wyszukiwarki zainstalować oraz aktywować następujące wtyczki:

 • Contact Form 7
  https://wordpress.org/plugins/contact-form-7/
  Wtyczka umożliwia łatwe tworzenie formularzy kontaktowych na stronie.
  Konfiguracja wtyczki po zainstalowaniu:
  boczne menu, pozycja Formularze.
 • Advanced Custom Fields
  https://wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/
  Wtyczka ułatwi zarządzanie danymi wewnątrz panelu administracyjnego.
  Konfiguracja wtyczki po zainstalowaniu:
  nie wymagana
 • DK PDF
  https://wordpress.org/plugins/dk-pdf/
  Wtyczka umożliwia generowanie danych w postaci plików PDF
  Konfiguracja wtyczki po zainstalowaniu:
  Opcjonalnie, nie wymagana
  boczne menu, pozycja DK PDF
 • SB Welcome Email Editor (opcjonalnie, zalecane)
  Wtyczka ułatwia umieszczanie własnych treści w mailach powitalnych po utworzeniu konta przez użytkownika oraz innych maili automatycznie wysyłanych przez system.
  Konfiguracja wtyczki po zainstalowaniu:
  boczne menu, pozycja Ustawienia > SB Welcome Email.
 • MailPoet Newsletters (opcjonalnie)
  wtyczka umożliwia rozsyłanie zbiorczych e-maili do zarejestrowanych użytkowników.
  Konfiguracja wtyczki po zainstalowaniu:
  boczne menu, pozycja MailPoet.

3. Instalacja narzędzia Nowa Sprawozdawczość

Pliki z paczki instalacyjnej należy wypakować i przekopiować na serwer do folderu /wp-content/themes/

Po przekopiowaniu plików w panelu administracyjnym Wordpressa należy przejść do zakładki Wygląd > Motywy i aktywować motyw Nowa Sprawozdawczość poprzez najechanie na odpowiednią miniaturę i kliknięcie przycisku włącz

Uwaga! Aby umożliwić samodzielną rejestrację użytkowników należy w panelu administracyjnym przejść do działu Ustawienia > Ogólne i zaznaczyć opcję Członkostwo: Każdy może się rejestrować.

4. Utworzenie stron funkcjonalnych

System do pełnego funkcjonowania wymaga stworzenia stron (w zakładce Strony panelu administracyjnego) o pustej treści i następujących parametrach:

 • Tytuł: Eksport - wszystkie dane
  Szablon: admin - eksport all
  Dostępność: prywatne

 • Tytuł: Eksport-csv
  Szablon: eksport
  Dostępność: publiczne

 • Tytuł: Podsumowanie
  Szablon: Podsumowanie
  Dostępność: publiczne

 • Tytuł: Przegląd
  Szablon: Przegląd organizacji
  Dostępność: publiczne

 • Tytuł: Strona obserwacyjna
  Szablon: Punkt obserwacyjny
  Dostępność: publiczne

 • Tytuł: Wszystkie dane
  Szablon: Wszystkie
  Dostępność: publiczne

Pozostałe strony o dowolnej treści należy tworzyć zgodnie z pożądanymi pozycjami w lewym menu narzędzia - odnośniki do tych stron należy umieścić w kodzie HTML pliku:
/wp-content/themes/sprawozdawczosc/sidebar.php
Strony te mogą zawierać dowolną treść i parametr “szablon” ustawiony jako “Domyślny szablon”.

Edycja kwestionariusza

Edycja pytań kwestionariusza odbywa się poprzez edycję kodu HTML pliku: /wp-content/themes/single-organizacja.php

Elementy HTML

Kwestionariusz zbudowany jest w oparciu o framework Twitter Bootstrap. Można zatem wykorzystać do budowy pytań wszystkie elementy wchodzące HTML i JS wchodzące w skład tego frameworka.

Zobacz oficjalną dokumentację Bootstrap

Przykładowe elementy

Pytanie tekstowe:

<div class="form-group">
<label class="col-sm-2 col-sm-2 control-label">pełna nazwa podmiotu:</label>
<div class="col-sm-8">
<input type="text" id="f-nazwa" name="f-nazwa" class="form-control" value="<?php populate_input('fullname'); ?>">
</div>
</div>

Wielokrotny wybór (checkbox):

<div class="col-sm-12 check-group">

<div class="checkbox disabler">
<label>
<input type="checkbox" class="turn-off" value="bez znaczenia" name="koncentracja-odbiorcy[]" <?php check_box_serialized('koncentracja-odbiorcy', 'bez znaczenia'); ?>>
trudno wskazać
</label>
</div>

<div class="checkbox">
<label>
<input type="checkbox" class="" value="dzieci i młodzież" name="koncentracja-odbiorcy[]" <?php check_box_serialized('koncentracja-odbiorcy', 'dzieci i młodzież'); ?>>
dzieci i młodzież
</label>
</div>

<div class="checkbox">
<label>
<input type="checkbox" class="" value="Osoby w wieku związanym z aktywnością zawodową" name="koncentracja-odbiorcy[]" <?php check_box_serialized('koncentracja-odbiorcy', 'Osoby w wieku związanym z aktywnością zawodową'); ?>>
osoby w wieku związanym z aktywnością zawodową
</label>
</div>

<div class="checkbox">
<label>
<input type="checkbox" class="" value="seniorzy" name="koncentracja-odbiorcy[]" <?php check_box_serialized('koncentracja-odbiorcy', 'seniorzy'); ?>>
seniorzy
</label>
</div>

<div class="checkbox">
<label>
<input type="checkbox" class="" value="wszyscy" name="koncentracja-odbiorcy[]" <?php check_box_serialized('koncentracja-odbiorcy', 'wszyscy'); ?>>
do wszystkich
</label>
</div>
</div>

Pole tekstowe

<div class="row">
<div class="col-sm-8">
<label>Proszę oddzielić nazwy stanowisk przecinkami:</label>
<textarea id="f-stanowiska-pracy" name="f-stanowiska-pracy" class="form-control" value="" rows="4"><?php populate_input('f-stanowiska-pracy'); ?>
</textarea>
</div>
</div>

Wybór z listy (dropdown)

<div class="col-sm-10">
<label class="control-label">
Proszę wybrać przedział z listy:</label>
<select class="form-control" id="f-budzet" name="f-budzet">
<option>wybierz z listy...</option>
<option value="0-5000" <?php populate_dropdown('0-5000', 'f-budzet'); ?>>0 - 5 000 PLN</option>
<option value="5001-20000" <?php populate_dropdown('5001-20000', 'f-budzet'); ?>>5 001 - 20 000 PLN</option>
<option value="20001-50000" <?php populate_dropdown('20001-50000', 'f-budzet'); ?>>20 001 - 50 000 PLN</option>
<option value="50001-100000" <?php populate_dropdown('50001-100000', 'f-budzet'); ?>>50 001 - 100 000 PLN</option>
<option value="100001-500000" <?php populate_dropdown('100001-500000', 'f-budzet'); ?>>100 001 - 500 000 PLN</option>
<option value="500001-1000000" <?php populate_dropdown('500001-1000000', 'f-budzet'); ?>>500 001 - 1 000 000 PLN</option>
<option value="1000001-5000000" <?php populate_dropdown('1000001-5000000', 'f-budzet'); ?>>1 000 001 - 5 000 000 PLN</option>
<option value=">50000000" <?php populate_dropdown('>50000000', 'f-budzet'); ?>>powyżej 5 000 000 PLN</option>
</select>
</div>

Pole tekstowe - liczba

<div class="row">
<div class="col-sm-12">
<h4>podaj metraż udostępnionej powerzchni (m2):</h4>
<div class="row">
<div class="col-sm-2">
<input type="number" id="zsb12" name="f" class="form-control" value="<?php populate_input('f'); ?>">
</div>
</div>
</div>
</div>