Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego

Kraków: Usługi drukowania na potrzeby projektu Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego Część I – Usługi drukowania przewodników Część II – Usługi drukowania ulotek Część III – Usługi drukowania plakatów B1 i B2

Numer ogłoszenia: 82476 – 2011; data zamieszczenia: 18.04.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, znak sprawy: ZPA-271-7-2/11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, znak sprawy: ZPA-271-7-3/11