Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego

Kraków: Usługi drukowania katalogów, zakładek i pocztówek na potrzeby projektu Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego

Numer ogłoszenia: 104214 – 2011; data zamieszczenia: 06.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – postępowanie w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: Usługi drukowania katalogów, zakładek i pocztówek na potrzeby projektu „Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego”.