Informacja z otwarcia ofert ZOA-7-261-4/19

Informacja z otwarcia ofert ZOA-7-261-4/19

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pn. „Druk czasopisma specjalistycznego „Autoportret numer 3/2019 [66]” nr ZOA-7-261-4/19

info z otwarcia ofert_ZOA_7_261_4_2019_08102019