Informacja z otwarcia ofert ZOA-25-261-1/19

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) pn. „Druk i dostawa: identyfikatorów i broszur MIK” nr ZOA-25-261-1/19

 

 info z otwarcia ofert_ZOA_25_261_1_2019__29082019