Informacja o wyniku postępowania ZOA-21-261-1/19

Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. „Druk i dostawa: notesów i zeszytów towarzyszących  projektowi Wirtualna Małopolska ” nr ZOA-21-261-1/19 wybór najkorzystniejszej oferty w części A i B

wyniki_ZOA_21_261_1_2019_16.08.2019_www