Informacja o udzieleniu zamówienia

Dostawa sprzętu do prowadzenia digitalizacji dla Regionalnej Pracowni Digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie (RPD MIK) w ramach projektu Wirtualna Małopolska