Dni Małopolski w Brukseli

Usługi drukowania zaproszeń, kopert i plakatów na potrzeby projektu Dni Małopolski w Brukseli 2011
Numer ogłoszenia: 221224 – 2011; data zamieszczenia: 28.07.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania cenę na usługi drukowania zaproszeń, kopert i plakatów na potrzeby projektu „Dni Małopolski w Brukseli 2011” z dnia 15 lipca 2011 r. znak sprawy ZPA-271-7-7/11.