szkolenia

Współuczestnictwo mieszkańców w działaniu instytucji kultury

 • ZAPISY DO: 22 maja 2012
 • KIEDY: 29 maja 2012 29/05/2012
 • GDZIE: Siedziba MIK
 • CENA: Koszt udziału w 6-godzinnym szkoleniu wynosi 100 PLN od uczestnika. Dla każdej następnej osoby z instytucji/organizacji oraz dla każdego, kto zdecyduje się na udział w całym cyklu szkoleń – 80 PLN.

Lokalne instytucje kultury są powołane, aby działać na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. W swoich statutach mają stosowne cele: rozwijanie aktywności kulturalnej mieszkańców, ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego, wspieranie i rozwój inicjatyw lokalnych, wzmacnianie więzi społecznych. Aby je skutecznie realizować, powinniśmy umieć zdefiniować naszą społeczność: znać jej oczekiwania i problemy, jakimi żyje. Dlatego instytucje kultury coraz częściej zdobywają kompetencje w zakresie prowadzenia lokalnych badań.

Zgromadzenie wyników badań to dopiero połowa sukcesu. Pojawiają się pytania: czy ich rezultaty są wiarygodne, jak je wykorzystać w rozwijaniu naszej oferty? Ponadto badania mogą wywołać konflikt, ponieważ można je rozmaicie interpretować, a podjęte na ich podstawie decyzje zawsze będą arbitralne.

Dlatego niezwykle istotne jest współuczestnictwo społeczności lokalnej w dyskusji nad wynikami badań i ich wpływem na zmiany w działalności instytucji. Kiedy publiczność zmienia się w społeczność łatwiej uniknąć konfliktu i zyskać partnera do rozmowy.

Warto rozmawiać z lokalną społecznością, ponieważ:

 • partycypacja społeczna staje się obecnie standardem w instytucjach publicznych,
 • warto monitorować zmiany, jakim podlega społeczność,
 • rzeczywisty udział mieszkańców w procesach decyzyjnych uwiarygodnia podejmowane decyzje,
 • dobrze mieć aktualną wiedzę o potrzebach społecznych (co szczególnie przydaje się w kontaktach z samorządem),
 • pragniemy budować silną i odpowiedzialną społeczność, której potencjał wzmocni siłę instytucji/organizacji kultury.

Dzięki tym warsztatom:

 • dowiedzą się Państwo, jakie badania lokalne warto prowadzić samodzielnie i jak można współpracować z innymi organizacjami badawczymi,
 • poznają Państwo proste metody badań jakościowych, pomocne w przygotowywaniu nowych projektów i w staraniach o dofinansowanie,
 • poznają Państwo, jak można wykorzystać rezultaty badań w lokalnej debacie o kulturze i jak unikać pułapek związanych z przetwarzaniem rezultatów badań w decyzje dotyczące rozwoju działań,
 • zobaczą Państwo, jak przygotować instytucję/organizację kultury do prowadzenia działań związanych z partycypacją społeczną (konsultacje i debaty).

Szkolenie prowadzą:
Piotr Knaś – główny specjalista Małopolskiego Instytutu Kultury do spraw badań i analiz
Anna Miodyńska – trenerka Centrum Aktywności Lokalnej, mediatorka i animatorka społeczna.

CENA
Koszt udziału w 6-godzinnym szkoleniu wynosi 100 PLN od uczestnika.
Dla każdej następnej osoby z instytucji/organizacji oraz dla każdego, kto zdecyduje się na udział w całym cyklu szkoleń80 PLN.

ZGŁOSZENIA
Prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych najpóźniej na tydzień przed terminem danego szkolenia, na adres: miodynska@mik.krakow.pl.

Opłaty za uczestnictwo można uiszczać przelewem na konto MIK nr konta:
17 1060 0076 0000 3210 0016 2355 (z podaniem tytułu warsztatu)
przed zajęciami lub po – na podstawie wystawianej przez organizatora faktury.