szkolenia

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
O dobrych praktykach w instytucjach kultury

Rafał Lis przedstawia sytuację różnorodnej grupy odbiorców i odbiorczyń, jaką są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Doświadczony koordynator dostępności omawia podstawy dostępności i dobre praktyki, które należy realizować, aby nasza instytucja była otwarta na ich potrzeby.

Dostępność instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zapraszamy na webinar „Dostępność instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” prowadzony przez Rafała Lisa, podczas którego przedstawimy sytuację tej różnorodnej grupy odbiorców. Doświadczony koordynator dostępności omówi podstawy dostępności i dobre praktyki, które należy realizować, aby nasza instytucja była otwarta na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Opublikowany przez Małopolski Instytut Kultury Czwartek, 4 czerwca 2020