szkolenia

Relacja edukator–rodzic. Jak budować ramy współpracy?

  • KIEDY: 5 października 2023, godz. 10:00–15:15 05/10/2023
  • GDZIE: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

„Potrzeba całej wioski, by wychować dziecko” – to przysłowie w dzisiejszych czasach nie sposób rozumieć dosłownie. Gdzie więc szukać składowych owej przysłowiowej „wioski”? Szkoła i dom to bez wątpienia jej stałe elementy, ale może nim być również instytucja kultury. Każde doświadczenie w domu, szkole, w grupie rówieśniczej może wpływać pozytywnie lub negatywnie na rozwój młodej osoby. My, dorośli, możemy wzmacniać siłę doświadczeń budujących i być buforem dla tych trudnych. Nie możemy jednak ograniczać się do biernej obserwacji – konieczna jest współpraca pomiędzy wszystkimi częściami „wioski”.

Zapraszamy na spotkanie „Relacja edukator–rodzic. Jak budować ramy współpracy?”. W trakcie warsztatu postaramy się wspólnie poszukać odpowiedzi na pytania: 

  • Jak stworzyć sieć współpracy pomiędzy rodzicami a edukatorami i edukatorkami? 
  • Jakie są potrzeby współczesnych rodziców i które z nich może zaspokoić kooperacja z przedstawiciel(k)ami szkoły i instytucji kultury? 
  • Jak wygląda mapa potrzeb współczesnych edukatorów względem rodziców?
  • Gdzie sięgać po pomoc w trudnych sytuacjach?
  • Jak tworzyć środowisko wzajemnego wsparcia i adekwatnie włączać rodziców do działania?  

W ramach spotkania stworzymy mapę potrzeb. Podzielimy się metodami budowania otwartej komunikacji i sposobami radzenia sobie w sytuacji konfliktu. Zapoznamy z ciekawymi case study i zbierzemy dobre praktyki. 

Rejestracja na spotkanie przez formularz online. Serdecznie zapraszamy! 

Prowadzenie: Anna Grajewska, Maja Dobkowska

Anna Grajewska – edukatorka kulturowa, menadżerka kultury i ekspertka ds. rozwoju społeczności. Pomaga instytucjom i firmom budować programy nastawione na rozwój ludzi poprzez kulturę. Wspiera osoby zarządzające w ewaluacji celów strategicznych oraz pojedynczych projektów. Prowadzi warsztaty szkoleniowe skierowane do kadr kultury z zakresu projektowania oferty kulturalnej i włączanie do działań nowych grup. Facylituje proces budowania otwartej komunikacji w zespołach i grupach.

Maja Dobkowska – pedagożka, animatorka, edukatorka i trenerka; pracuje z dziećmi i młodzieżą, a także z grupami dorosłych, np. z nauczycielami i kadrami kultury. Wydała dwie książki dla dzieci: O Nowej Hucie twórczych zabaw kilkaKonik i Koninka, jest także współautorką serii Myślanki. Od niedawna zasila swoją chaotyczną energią zespół edukacji kulturowej w MIK. Uprawia spacerologię i lubi, żeby nie było dwa razy tak samo.

Warsztat realizowany w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2023–2025 realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, a finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.